Aktuálne kurzy

Nový kurz Yamaha, začína utorok 04.03.2014 o 9:00 hod. Prihlásiť sa môžte na tel.č.: 0907 178 245. Prvé krôčiky k hudbe (pre deti vo veku 1,5 - 4 roky) Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti.  Možnosť jednotlivého vstupu za cenu členky: 4,5€ nečlenky: 5,-€

 

CESTY K SPOKOJNÉMU PÔRODU, CYKLUS 5 STRETNUTÍ O PÔRODE A RANOM MATERSTVE kurz s dulou, otvorenie kurzu v januári 2014, pri nahlásení minimálneho počtu záujemcov.

 


Kontakt

Materské centrum TIK-TAK

INSPIRO - park oddychu
Nádražná ulica 36
900 28 Ivanka pri Dunaji


+421 (0) 948 007 305