"Ako sa zodpovedne rozhodnúťo očkovaní?“

18.02.2013 14:40

Dňa 18.2.2013 sa v IC konala beseda na tému: "Ako sa zodpovedne rozhodnúťo očkovaní?“ s Ing. Mariánom Fillom, hlavným tvorcom stránky www.slobodavockovani.sk, spoluautorom a členom petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní. Táto dôležitá téma rodičov veľmi zaujala a účasť bola veľmi vysoká, prišlo cca 50 rodičov. Na prednáške sa živo diskutovalo o očkovaní a jeho pôsobení na detský organizmus, o jeho opodstatnení a chýbajúcej legislatívnej možnosti rozhodnúť sa. Na besede bola možnosť si zakúpiť odbornú literatúru.
Tejto téme sa budeme venovať aj v budúcnosti, vzhľadom na jej aktuálnosť a veľký záujem. Ďakujeme týmto Obecnému úradu v Ivanke pri Dunaji za poskytnuté priestory Informačného centra, taktiež našej šikovnej mamičke Jarke za skvelú organizáciu.

—————

Späť


Kontakt

Materské centrum TIK-TAK

INSPIRO - park oddychu
Nádražná ulica 36
900 28 Ivanka pri Dunaji


+421 (0) 948 007 305