Tradičná burza jeseného a zimného oblečenia

16.10.2010 10:00

Na burze ponúklo na predaj detské oblečenie 110 predajcov a prišlo si nakúpiť približne 250 kupujúcich. Dobrovoľne pomáhalo na burze 20 mamičiek bez nároku na odmenu. Za túto pomoc im bolo odpustené strhnutie 15 % z ich tržby, ak boli zároveň aj predávajúcimi. Predávajúci začali prinášať tovar na miesto konania do Osvetovej besedy deň vopred - v piatok 15. 10. od 16:00 do 18:30. Burza sa konala v sobotu 16. 10. od 10:00 do 13:30. Ľudí sme začali púšťať do vnútra už o 9:00 a na 2 pokladniach sa pracovalo až do záverečnej hodiny. O 15:00 sa začala predávajúcim vyplácať tržba bez 15 %, ktoré si ponechalo materské centrum. Prácu zefektívnili dva notebooky.

Veľmi pomohli Mgr. Peter Bartók a Štefan Fašung z obecného úradu v Ivanke pri Dunaji tým, že zabezpečili priestory v Osvetovej besede zdarma.

—————

Späť


Kontakt

Materské centrum Tik-Tak

Za záhradami 31
900 28 Zálesie, Slovakia


0940 206 655