Efektívne rodičovstvo

11.02.2013 14:17

Dňa 11.2.2013 sa konala Interaktívna prednáška o Efektívnom rodičovstve - Výchova krok za krokom „ Jediné správanie, ktoré môžem zmeniť, je moje vlastné.“ Prednášať nám bola Martina Vagačová, lektorka Efektívneho rodičovstva. Prebarala témy ako sú :
•pomáha porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňuje;
•mení zaužívané reakcie rodičov na správanie detí;
•rozvíja detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
•vedie deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
•pretvára domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.

Ak máte chuť sa spoločne zamyslieť a porozprávať o tom, a nájsť spôsob výchovy, ktorý by bol pre Vás ten najvhodnejší, alebo sa povenovať jednotlivým problémom, naše materské centrum bude organizovať kurzy efektívneho rodičovstva. Prihlásiť sa môžete emialom alebo telefonicky.

—————

Späť


Kontakt

Materské centrum TIK-TAK

INSPIRO - park oddychu
Nádražná ulica 36
900 28 Ivanka pri Dunaji


+421 (0) 948 007 305