Kto sme?

 

Materské centrum Tik-Tak je občianske združenie fungujúce od roku 2009, otvorené pre všetkých rodičov s deťmi. Vytvára priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov. Pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Zabezpečuje dostupnosť informácií o dojčení, výchove a zdraví detí. Organizuje detské kultúrne podujatia, odborné prednášky, pohybové aktivity, burzy a iné.

 

4. apríla 2019 naše materské centrum otvorilo svoje brány v Zálesí. K dispozícii je hernička, tvorivé dielne, prednášky a rôzne sezónne aktivity. Tešíme sa na Vás v utorky od 9:00 do 11:00 a štvrtky od 16:00 do 18:00.

 

Sídlo: Za záhradami 31, 900 28  Zálesie

IČO: 42172951

DIČ: 2022892520

Právna forma: občianske združenie

Dátum vzniku MC ako obč. združenia: 10. 9. 2009, s vtedajším sídlom v Ivanke pri Dunaji.


ORGÁNY

Rada – výkonný a štatutárny orgán združenia. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Riadi činnosť MC v období medzi zasadaniami zhromaždenia.

Členovia rady:
predsedníčka: Martina Kocmundová
podpredsedníčka: Mgr. Adela Hiršlová
podpredsedníčka: Ing. Silvia Uličná

 

Revízor :  Mgr. Ľubica Husár Slobodová

Revízor je kontrolným orgánom združenia

Pokladník : Mgr. Zuzana Thullnerová
 

Zhromaždenie – najvyšší orgán MC. Zvoláva ho rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, tvoria ho členovia.

Počet členiek : 10 mamičiek 

                         + veľká kopa detičiek