Informácie o nás

 

Materské centrum TIK-TAK je občianske združenie fungujúce od roku 2009, otvorené pre všetkých rodičov s deťmi. Vytvára priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov. Pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Zabezpečuje dostupnosť informácií o dojčení, výchove a zdraví detí. Organizuje detské kultúrne podujatia, odborné prednášky, pohybové aktivity, burzy a iné.

 

Sídlo: Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka p/D

IČO: 42172951

DIČ: 2022892520

Právna forma: občianske združenie

Dátum vzniku MC ako obč. združenia: 10. 9. 2009


ORGÁNY

Rada – výkonný a štatutárny orgán združenia. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Riadi činnosť MC v období medzi zasadaniami zhromaždenia.

Členovia rady:
predsedníčka: Ing. Jaroslava Maroszová, PhD
podpredsedníčka: Ing. Lenka Šústová
podpredsedníčka: Mgr. Lucia Miklášová

 

Revízor :  Mgr. Michaela Ihring

Revízor je kontrolným orgánom združenia

Pokladník : Mgr. Zuzana Thullnerová
Admin web : Ing. arch. Laura Jakabčínová

 

Zhromaždenie – najvyšší orgán MC. Zvoláva ho rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, tvoria ho členovia.

Počet členiek : 10 mamičiek 

                         + veľká kopa detičiek