Prednáška a diskusia s logopedičkou

21.06.2010 16:00

V pondelok 21. 6. 2010 navštívila naše materské centrum logopedička Mgr. Katarína Majdáková z polikliniky na Mýtnej ulici v Bratislave. V pripravenej prednáške nás podrobne oboznámila s vývinom detskej reči. Dozvedeli sme sa, že je prospešné, aby zostala matka s dieťaťom doma prvé tri roky, aby si dieťa zvyklo na jej melódiu hlasu. Aby sa dieťa naučilo čo najskôr rozprávať, je dobré, aby s ním rodičia hovorili opisne, nie jednoduchými vetami. Napríklad: "Ideme raňajkovať rožok, ktorý je teplý, sladký, čerstvý..." Na začatie rozprávania existuje u dievčat hranica do 2,5 roka veku, u chlapcov do 3 rokov. Do tejto hranice veku je dôležité hlavne to, aby dieťa rozumelo, čo mu rozprávajú rodičia. Teda, či plní naše pokyny, či reaguje. Ďalšou vekovou hranicou je 5 rokov, dokedy by sa malo dieťa naučiť hlásku R, do 4 rokov hlásku L. Na pretras prišla aj bilinguálna výchova, ktorú vraj nezvládajú všetky deti. Ak chceme učiť dieťa do 6 rokov veku cudzí jazyk, tak systémom bez prekladu do slovenčiny. Treba s ním rozprávať len v cudzom jazyku. Dozvedeli sme sa o záhade zajakavosti, ktorú sa zatiaľ nepodarilo nikomu presne vyriešiť. Prekvapením bolo, že deti, ktoré pravidelne cvičia, pohybujú sa a sú fyzicky zdatné, vedia pekne rozprávať a nemajú problémy s výslovnosťou. Je to kvôli tomu, že pri rozprávaní je dôležité dýchanie, ktoré pri pohybe dieťa správne využíva. Pani logopedička nás upozornila na uponáhlanosť doby, kvôli ktorej sa snažia niektoré deti rýchlo rozprávať a vznikajú tak chyby v reči ako napríklad vynechávanie niektorých hlások v slovách. Pre nápravu treba začať s dieťaťom neprirodzene pomaly rozprávať a snažiť sa pri ňom zbytočne nenáhliť. Na záver sme si ukázali cvičenia s jazykom, ktoré napomáhajú deťom správne ho pri vyslovovaní slov použiť.

—————

Späť


Kontakt

Materské centrum Tik-Tak

Za záhradami 31
900 28 Zálesie, Slovakia


0940 206 655