Obecný úrad Ivanka pri Dunaji a naše Materské centrum.

 

Dotácia Obce Ivanka pri Dunaji pre rok 2013 nám bola schválená vo výške 500,00 €. Celú túto čiastku sme použili ma zrealizovanie predstavenia pre deti SPIEVANKOVO dňa 23. mája 2013 v priestoroch Matičného domu.

Týmto ďakujem Obci Ivanka pri Dunaji.

 

Spievankovo_letak.pdf (870,7 kB)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pre rok 2013 sme požiadali o dotáciu od Obecného úradu Ivanka pri Dunaji na dva projekty, žiadosti sme riadne odovzdali v stanovenom termíne. Dúfame, v ich kladné schválenie v plnej výške.

 

1) Projekt č.1-2013 : Pružinová hojdačka - MOTORKA, žiadosť o dotáciu vo výške 150,00 €, celková predpokladaná nákupná cena 269,00 €, rozdiel prefinancuje MC z vlastných zdrojov, taktiež osadenie hojdačky. Hojdačka bude umiestnená pri budove MC.

 

2) Projekt č.2-2013 : Divadelné predstavnie pre deti vrámci MDD 2013 : Spievankovo 3  - Mária Podhradská a Richard Čanaky. Žiadosť o dotáciu vo výške 400,00 €, celková predpokladaná cena predstavenia 850,00 €, rozdiel prefinancuje MC z vlastných zdrojov. Predstavenie sa uskutoční v priestoroch Matičného domu, pre širokú verejnosť.